‘कोरोना’ (कोव्हीड-19) या विषाणूंच्या वाढत्या संसर्गाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रतिंबंधात्मक उपाययोजनेच्या दृष्टिने सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रालगतच्या जवळपास असलेल्या शैक्षणिक संस्था दिनांक 31 मार्च, 2020 पर्यंत बंद ठेवणेबाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.