कोरोना विषाणूप्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्य शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांची उपस्थिती संख्या (50 टक्के) नियंत्रित करण्याबाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.