कोव्हीड-19 कोराना व्हायरसच्या पाश्र्वभूमिवर प्रस्तुत विद्यापीठांतर्गत सर्व महाविद्यालये, परिसर व उपपरिसरतील शैक्षणिक संकुले इ. बंद ठेवणेबाबत

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.