नांदेड जिल्हयातील विद्यापीठ/महाविद्यालयातील कर्मचारी यांना अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर कामांकरिता कार्यालयात उपस्थित राहून उत्तरपत्रिकांचे मुल्यांकन आणि परीक्षांचे निकाल इतर कामे करण्यासाठी मुभा देणेबाबत

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.