इ. 10 वी व 12 वी बोर्ड परीक्षेत 80% किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त पाल्यांचा विद्यापीठ वर्धापन दिनामित्त सत्कारा बाबत परिपत्रक

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.