दिनांक 23 मार्च, 2020 ते 31 मार्च, 2020 दरम्यान आपापल्या विभागामध्ये फक्त 5 टक्के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित ठेवणेबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.