अंतर विद्याशाखेंतर्गत येणा-या समाजकार्य पदव्युत्तर पदवीका ( पी.जी. डी.एस.डब्ल्यु.) उतिर्ण झालेल्या विद्याथ्र्यांना (एम.एस.डब्ल्यू द्धितीय वर्ष) तिस-या सत्रात प्रवेश देण्याबाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.