परिपत्रक - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मधील कलम 32(3)(g) नुसार विद्याशाखेचे आरक्षण सोडत ठरविण्यासाठीच्या बैठकी बाबत

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.