अभियांत्रीकी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम/दितीय/तृतीय वर्षातील कॅरीऑन ची सवलत घेवून पुढील वर्गात तात्पुरता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थच्या परिक्षे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.